EKSEKUTIF JUALAN & PEMASARAN

1) Yakin, matang dan mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu.

2) Membawa perwatakan professional, berdaya kreatif dan membawa imej positif syarikat.

3) Mahir dalam menggunakan perisian grafik dan perisian suntingan video, kemahiran interpersonal yang baik dan mampu bekerja secara bebas.

4) Merancang dan melaksanakan aktiviti jualan & pemasaran dalam talian, media dengan mengambil kira situasi kewangan dan masa serta target syarikat.

5) Berkoordinasi dengan semua pihak dan pasukan yang berkaitan, untuk memastikan aktiviti jualan & pemasaran berjaya.

6) Bertanggungjawab membina, mengurus dan mengembangkan hubungan baik dengan rakan perniagaan dan komuniti serta membuat komunikasi berkala dengan pelanggan.

7) Mengkaji & menyediakan laporan terperinci mengenai aktiviti dan kempen jualan & pemasaran.

8) Berhubung serta bekerjasama dengan media dalam membuat kandungan pengiklanan di media sosial bagi memastikan liputan yang sesuai.

9) Merancang, mengendalikan penyelidikan jualan & pemasaran, sentiasa mencari peluang pasaran baru dan menyelaraskan jaminan keuntungan.

10) Menyusun dan mengenal pasti kaedah yang berkesan untuk menarik minat dan rasa ingin tahu masyarakat terhadap produk dan perkhidmatan syarikat.